J-33-2014: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

Erstatter: J-18-2014

Erstattet av: J-75-2014

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 22.02.2014

Forskrift om endring av forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har den 21. februar 2014 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltningen av viltlevande marine ressurser § 16 og forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 fastsatt følgende forskrift:

  I

  I Fiskeridirektoratets forskrift av 29. juni 2011 om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål gjøres følgende endring:

  § 3 oppheves.

  Gjeldende §§ 4-6 blir nye §§ 3-5.

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål.

  Fiskeridirektøren har den 29. juni 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltningen av viltlevande marine ressurser § 16 og forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 fastsatt følgende forskrift:

  § 1

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område i Kvalsundet i Troms, innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 53,0 minutter, Øst 18 grader 42,5 minutter,
  2. Nord 69 grader 55,0 minutter, Øst 18 grader 30,0 minutter,
  3. Nord 69 grader 58,0 minutter, Øst 18 grader 30,0 minutter,
  4. Nord 69 grader 55,0 minutter, Øst 18 grader 42,5 minutter,
  herfra videre til posisjon 1.

  § 2

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på indre Lyngenfjorden i Troms, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 31,0 minutter Øst 20 grader 17,0 minutter
  2. Nord 69 grader 46,0 minutter Øst 20 grader 18,5 minutter
  3. Nord 69 grader 46,0 minutter Øst 20 grader 32,5 minutter
  4. Nord 69 grader 31,0 minutter Øst 20 grader 23,0 minutter
  herfra tilbake til posisjon 1.

  § 3

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område i Vengsøyfjorden i Troms, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 47,5 minutter. Øst 18 grader 20,0 minutter.
  2. Nord 69 grader 49,0 minutter. Øst 18 grader 20,0 minutter.
  3. Nord 69 grader 49,4 minutter. Øst 18 grader 40,0 minutter.
  4. Nord 69 grader 48,4 minutter. Øst 18 grader 42,0 minutter.
  herfra tilbake til posisjon 1.

  § 4

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område i Sessøyfjorden i Troms, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 43,5 minutter. Øst 18 grader 15,0 minutter.
  2. Nord 69 grader 46,5 minutter. Øst 18 grader 14,0 minutter.
  3. Nord 69 grader 46,5 minutter. Øst 18 grader 17,8 minutter.
  4. Nord 69 grader 43,5 minutter. Øst 18 grader 19,2 minutter.
  herfra tilbake til posisjon 1.

  § 5

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  HJ/EW