J-32-2009: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Erstatter: J-6-2009

Erstattet av: J-56-2009

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 07.02.2009

Forskrift om endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 6. februar 2009 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 forvaltning av viltlevande marine ressursar § 20 fastsatt følgende forskrift:

  I

  I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, gjøres følgende endring:

  § 32a (ny) skal lyde:

  § 32a. Grensedragning for havgående fartøy som fisker med krabbeteiner
  (1) Det er forbudt for fartøy over 21,35 meter som fisker med teiner etter kongekrabbe eller annen krabbe å sette teiner innenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene langs norskekysten fra grensen mot Sverige til grensen mot Russland.

  (2) I perioden fra og med 1. november til og med 31. mars er det forbudt for fartøy over 21,35 meter som fisker med teiner etter kongekrabbe eller annen krabbe å sette teiner innenfor 6 nautiske mil fra grunnlinjene i Finnmark fylke.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  HØ/EW

  (Forskriften i sin helhet kan du laste ned i pdf format)

  J-32-09 (256,40 kB)

  Vedlegg:

  Kart (201,43 kB)

  Lasteromssertifikat (79,60 kB)

  Snurrevad (71,14 kB)