J-31-2006: Forskrift 28. desember 2005 nr. 1729 om endring av forskrift 11.desember 2003 nr. 1490 om krav til teknisk standard for anlegg som nyttes i akvakultursvirksomhet