J-3-2019: Forskrift om tidsbegrenset fritak fra kravet til låssetting i fisket etter norsk vårgytende sild