J-27-2004: (Utgått) Forskrift om fredningstid for fiske etter rødspette (gullflyndre) i Borgenfjorden i Nord-Trøndelag fylke

Erstattet av: J-128-2006

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 12.02.2004

Forskrift om fredningstid for fiske etter rødspette (gullflyndre) i Borgenfjorden i Nord-Trøndelag fylke

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridepartementet har den 12. februar 2004 i medhold av § 4 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v, bestemt:

  § 1

  Det er forbudt å drive fiske i etter rødspette (gullflyndre) i Borgenfjorden i Nord-Trøndelag fylke i sjøområdet innenfor en rett linje mellom Høsholmen og Kvamsholmen i perioden fra 1. mars til og med 30. juni hvert år.

  § 2

  Den som uaktsomt eller forsettlig overtrer bestemmelser i denne forskrift straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 3

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  AF/EB