J-25-2020: (Utgått) Forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

Erstatter: J-17-2020

Erstattet av: J-66-2020

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 27.02.2020

Forskrift om endring i forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 27. februar 2020 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 47.

  I

  I forskrift 29. juni 2011 om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål gjøres følgende endring:

  § 6 oppheves.

  Gjeldende § 7 blir ny § 6.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  «»»»»»»»»»»»»»»»»

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

  Fiskeridirektøren har den 29. juni 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltningen av viltlevande marine ressurser § 16 og forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse     av fisket i sjøen § 47 fastsatt følgende forskrift:

  § 1

   Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Varanger i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:
       1.         Nord 70 grader 03,5 minutter. Øst 029 grader 06,7 minutter.
       2.         Nord 70 grader 06,8 minutter. Øst 029 grader 11,7 minutter.
       3.         Nord 70 grader 03,0 minutter. Øst 031 grader 00,0 minutter.
       4.         Nord 70 grader 00,0 minutter. Øst 031 grader 00,0 minutter.
       5.         Nord 69 grader 59,0 minutter. Øst 029 grader 37,5 minutter.
       herfra videre til posisjon 1.

  § 2

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Lyngværfjorden i Nordland avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

   1.         Nord 65 grader 15,0 minutter. Øst 012 grader 02,8 minutter.
       2.         Nord 65 grader 16,8 minutter. Øst 012 grader 03,9 minutter.
       3.         Nord 65 grader 16,8 minutter. Øst 012 grader 04,8 minutter.
       4.         Nord 65 grader 15,8 minutter. Øst 012 grader 04,8 minutter.
       5.         Nord 65 grader 15,0 minutter. Øst 012 grader 03,7 minutter.
       herfra videre til posisjon 1.

  § 3

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Velfjorden i Nordland avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

   1.       Nord 65 grader 30,5 minutter. Øst 012 grader 25,0 minutter.
       2.       Nord 65 grader 31,9 minutter. Øst 012 grader 22,0 minutter.
       3.       Nord 65 grader 34,1 minutter. Øst 012 grader 21,0 minutter.
       4.       Nord 65 grader 34,3 minutter. Øst 012 grader 22,3 minutter.
       5.       Nord 65 grader 32,3 minutter. Øst 012 grader 23,5 minutter.
       6.       Nord 65 grader 31,1 minutter. Øst 012 grader 26,5 minutter.
       herfra videre til posisjon 1.

  § 4

   Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Sørfjorden i Nordland avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

    1.         Nord 66 grader 59,0 minutter. Øst 013 grader 58,7 minutter.
        2.         Nord 67 grader 00,8 minutter. Øst 014 grader 00,1 minutter.
        3.         Nord 67 grader 01,0 minutter. Øst 014 grader 01,4 minutter.
        4.         Nord 66 grader 59,8 minutter. Øst 014 grader 02,0 minutter.
        5.         Nord 66 grader 59,0 minutter. Øst 013 grader 59,5 minutter.
        herfra videre til posisjon 1.

  § 5

   Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Veidnesfeltet på Laksefjorden i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

    1.         Nord  70 grader 42,00 minutter. Øst  026 grader 42,00 minutter.
       2.         Nord  70 grader 44,00 minutter. Øst  026 grader 42,00 minutter.
       3.         Nord  70 grader 44,00 minutter. Øst  026 grader 47,00 minutter.
       4.         Nord  70 grader 42,00 minutter. Øst  026 grader 47,00 minutter.
       herfra videre til posisjon 1.

   § 6

   Forskriften trer i kraft straks.

  ””””””””””””””””””””””””””””