J-245-2008: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard

Erstatter: J-225-2008

Erstattet av: J-250-2008

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 24.11.2008

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektøren har den 24. november 2008 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon av 1. september 1999, bestemt:

  I

  I Fiskeridirektørens forskrift av 15. april 2008 om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad – stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard, gjøres følgende endring:

  § 1 oppheves.

  Gjeldende §§ 2-4 blir nye §§ 1-3.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om reguleringav fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard.

  Fiskeridirektøren har den 15. april 2008 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon av 1. september 1999, bestemt:

  § 1

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område ved Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 74 grader 47,7 minutter. Øst 18 grader 20 minutter.
  2. Nord 75 grader 00 minutter. Øst 17 grader 25 minutter.
  3. Nord 75 grader 40 minutter. Øst 17 grader 25 minutter.
  4. Nord 76 grader 44 minutter. Øst 24 grader 21 minutter.
  5. Nord 75 grader 40 minutter. Øst 23 grader 02 minutter.
  6. Nord 74 grader 26,4minutter. Øst 23 grader 30 minutter.
  videre langs yttergrensen for Norges økonomiske sone til 20 nautiske mils forbudssone rundt Bjørnøya, herfra langs 20 nautiske mils forbudssone til posisjon 1.

  § 2

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område på Hornsundbanken, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 76 grader 44,35 minutter. Øst 14 grader 30 minutter.
  2. Nord 76 grader 45 minutter. Øst 13 grader 35 minutter.
  3. Nord 76 grader 59 minutter. Øst 13 grader 10 minutter.
  4. Nord 77grader 01,77 minutter. Øst 13 grader 32,5 minutter.
  herfra til posisjon 1.

  § 3

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  HJ/EW