J-245-2005: (Utgått) Forskrift om endring i forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål.

Erstatter: J-221-2005

Erstattet av: J-38-2006

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 12.12.2005

Forskrift om endring i forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål.

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektøren har den 12. desember 2005 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4 og forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47, bestemt:

  I

  I Fiskeridirektørens forskrift av 4. mai 2001 om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål, gjøres følgende endring:

  § 1 oppheves.

  Gjeldende §§ 2-5 blir nye §§ 1-4.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:  

  Forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål.

  Fiskeridirektøren har den 4. mai 2001 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4, og forskrift av 7. mai 1985 nr. 992 om tiltak for bevaring av ungfisk § 2, fastsatt følgende forskrift:

  § 1

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område i Nordreisa avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 54 minutter. Øst 21 grader 04 minutter.
  2. Nord 70 grader 02 minutter. Øst 21 grader 06 minutter.
  3. Nord 70 grader 02 minutter. Øst 21 grader 12 minutter.
  4. Nord 69 grader 54 minutter. Øst 21 grader 11 minutter.
  herfra til posisjon 1.

  § 2

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område i indre Lyngen sør for en rett linje mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 45 minutter. Øst 20 grader 17,9 minutter.
  2. Nord 69 grader 45 minutter. Øst 20 grader 29,3 minutter.

  § 3

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område i Ullsfjorden avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 48,8 minutter. Øst 19 grader 42 minutter.
  2. Nord 70 grader 06 minutter.    Øst 20 grader 07 minutter.
  3. Nord 69 grader 58,6 minutter. Øst 20 grader 17 minutter.
  videre langs land til posisjon 1.

  § 4

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  HJ/EW