J-238-2005: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om regulering av linefiske etter torsk og hyse - stenging av områder i Norges økonomske sone nord for 62°n.

Erstatter: J-225-2005

Erstattet av: J-7-2006

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 05.12.2005

Forskrift om endring av forskrift om regulering av linefiske etter torsk og hyse - stenging av områder i Norges økonomske sone nord for 62°n.

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektøren har den 5. desember 2005, i medhold av i Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47, bestemt:

  I

  I Fiskeridirektørens forskrift av 25. oktober 2005 om regulering av linefiske etter torsk og hyse – stenging av områder i Norges økonomiske sone nord for 62°N, gjøres følgende endring:

  § 1 (endret) skal lyde:
  Det er forbudt å fiske etter torsk og hyse med line på Nordkappbanken, innenfor Norges økonomske sone, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 71 grader 52,5 minutter. Øst 25 grader 00 minutter.
  2. Nord 72 grader 15 minutter. Øst 25 grader 00 minutter.
  3. Nord 72 grader 28 minutter. Øst 25 grader 45 minutter.
  4. Nord 72 grader 28 minutter. Øst 26 grader 50 minutter.
  5. Nord 72 grader 15 minutter. Øst 28 grader 00 minutter.
  6. Nord 72 grader 00 minutter. Øst 28 grader 00 minutter.
  herfra til posisjon 1.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av linefiske etter torsk og hyse - stenging av områder i Norges økonomske sone nord for 62°n.

  Fiskeridirektøren har den 25. oktober 2005, i medhold av i Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47, bestemt:

  § 1
  Det er forbudt å fiske etter torsk og hyse med line på Nordkappbanken, innenfor Norges økonomske sone, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 71 grader 52,5 minutter. Øst 25 grader 00 minutter.
  2. Nord 72 grader 15 minutter. Øst 25 grader 00 minutter.
  3. Nord 72 grader 28 minutter. Øst 25 grader 45 minutter.
  4. Nord 72 grader 28 minutter. Øst 26 grader 50 minutter.
  5. Nord 72 grader 15 minutter. Øst 28 grader 00 minutter.
  6. Nord 72 grader 00 minutter. Øst 28 grader 00 minutter.
  herfra til posisjon 1.

  § 2
  Denne forskrift trer i kraft straks.