J-237-2008: Forskrift om regulering av fiske etter torsk og hyse med line - stenging av områder i Norges økonomske sone nord for 62°n.