J-237-2008: (Utgått) Forskrift om regulering av fiske etter torsk og hyse med line - stenging av områder i Norges økonomske sone nord for 62°n.

Erstatter: J-7-2006

Erstattet av: J-253-2008

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 13.11.2008

Forskrift om regulering av fiske etter torsk og hyse med line - stenging av områder i Norges økonomske sone nord for 62°n.

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektøren har den 13. november 2008, i medhold av i Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47, bestemt:

  § 1

  Det er forbudt å fiske etter torsk og hyse med line sør for Bjørnøya, innenfor Norges økonomiske sone, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 74 grader 16,9 minutter. Øst 20 grader 50 minutter.
  2. Nord 74 grader 02 minutter. Øst 20 grader 45 minutter.
  3. Nord 73 grader 50 minutter. Øst 20 grader 00 minutter.
  4. Nord 73 grader 48 minutter. Øst 17 grader 34,4 minutter.
  videre langs yttergrensen for Norges økonomiske sone til posisjon 1.

  § 2

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  HJ/EW