J-233-2014: Forskrift om endring av forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

Tilbake til gjeldende J-melding