J-232-2008: Forskrift om regulering av fiske etter torsk og hyse med line - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard.