J-232-2008: (Utgått) Forskrift om regulering av fiske etter torsk og hyse med line - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard.

Erstattet av: J-252-2008

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 06.11.2008

Forskrift om regulering av fiske etter torsk og hyse med line - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard.

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har den 6. november 2008 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon av 1. september 1999, bestemt:

  § 1

  Det er forbudt å fiske etter torsk og hyse med line vest for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 73 grader 54,3 minutter. Øst 18 grader 05 minutter.
  2. Nord 74 grader 35 minutter. Øst 16 grader 40 minutter.
  3. Nord 74 grader 35 minutter. Øst 17 grader 36,4 minutter.
  herfra langs 20 nautiske mils forbudsonen rundt Bjørnøya til yttergrensen for Norges økonomiske sone.

  Videre langs yttergrensen for Norges økonomiske sone til posisjon 1.

  § 2

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  HJ/EW