J-23-2006: Forskrift 28. desember 2005 nr. 1727 om endring av forskrift 19. mars 2004 nr. 537 om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen.