J-228-2009: (Utgått) Forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål.

Erstatter: J-156-2009

Erstattet av: J-67-2010

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 27.11.2009

Forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål.

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektøren har den 26. november 2009 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltningen av viltlevande marine ressurser § 16 og forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 fastsatt følgende forskrift:

  § 1

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område ved Spildra i Kvænangen innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:
  1. N 69° 58,5’ Øst 21°52,5’
  2. N 70° 02,7’ Øst 21° 37,5’
  3. N 70° 04’ Øst 21° 40’
  4. N 69° 59,2’ Øst 21° 55’

  § 2

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  HØ/EW