J-227-2009: (Utgått) Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen.

Erstatter: J-204-2009

Erstattet av: J-270-2009

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 26.12.2009

Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen.

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 25. november 2009, med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 19, fastsatt følgende forskrift:

  I

  I forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endring:

  § 66 annet ledd bokstavene f, g og h (nye) skal lyde:

  Innenfor følgende områder er det forbudt å drive fiske med redskap som slepes under fiske og i den forbindelse kan berøre bunnen:

  f) Et område nordvest for Sørøya, avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

  1. N 70°56,40’ Ø 22°11,48’
  2. N 70°55,80’ Ø 22°13,80’
  3. N 70°54,90’ Ø 22°11,40’
  4. N 70°55,38’ Ø 22°09,30’

  g) Trænarevet, avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

  1. N 67°01,20’ Ø 10°46,20’
  2. N 67°01,20’ Ø 11°21,00’
  3. N 66°51,60’ Ø 11°19,80’
  4. N 66°51,60’ Ø 10°46,20’

  h) Breisunddjupet, avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

  1. N 62°37,80’ Ø 05°07,20’
  2. N 62°39,11’ Ø 05°13,66’
  3. N 62°36,28’ Ø 05°11,76’
  4. N 62°35,10’ Ø 05°13,00’
  5. N 62°33,40’ Ø 05°16,60’
  6. N 62°32,40’ Ø 05°21,60’
  7. N 62°31,20’ Ø 05°19,50’
  8. N 62°30,00’ Ø 05°13,80’
  9. N 62°33,27’ Ø 05°11,80’

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskriften i sinhelhet kan du laste ned i pdf-format:

  J-227-2009 (360,57 kB)

  Vedlegg:

  (71,14 kB) (79,60 kB) (201,43 kB)