J-226-2019: (Utgått) Forskrift om kvoter i jakt på kystsel i 2020

Erstatter: J-52-2019

Erstattet av: J-236-2020

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 01.01.2020

Gyldig til: 31.12.2020

Forskrift om kvoter i jakt på kystsel i 2020

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 16. desember 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av levande marine ressursar (havressurslova) §§ 8a, 16, 18, 22 og 36 og forskrift 22. desember 2009 nr. 1745 om regulering av sel på norskekysten § 5, jfr. Fiskeridepartementets delegasjon av 1. november 2000 nr. 1701.

  § 1 Generelt forbud

  Det er forbudt å drive jakt på sel langs norskekysten.

  § 2 Steinkobbe

  Personer som har tillatelse til å delta i jakt på kystsel i henhold til forskrift 22. desember 2009 nr. 1745 om regulering av sel på norskekysten § 5, kan jakte innenfor følgende totalkvoter av steinkobbe:

  Fylke

  Område

  Kvote

  Viken fylke

  Østfold

  20

  Vestfold og Telemark fylke

  Vestfold

  15

  Telemark

  10

  Rogaland fylke

  Rogaland

  15

  Vestland fylke

  Sogn og Fjordane

  32

  Møre og Romsdal fylke

  Møre og Romsdal

  25

  Trøndelag fylke

  Sør-Trøndelag

  15

  Nordland fylke

  Nordland

  185

  Troms og Finnmark fylke

  Troms

  75

  Finnmark

  75

  Det er forbudt å drive jakt på steinkobbe i Lysefjorden i Rogaland fylke.

  Det er forbudt å drive jakt på steinkobbe i indre Sognefjord med sidefjorder i Vestland fylke

  § 3 Havert

  Personer som har tillatelse til å delta i jakt på kystsel i henhold til forskrift 22.desember 2009 nr.1745 om regulering av sel på norskekysten § 5, kan jakte innenfor følgende totalkvoter av havert:

  Fylke

  Område

  Kvote

  Agder, Rogaland og Vestland fylker

  Lista til Stad

  60

  Troms og Finnmark fylke

  Troms

  25

  Finnmark

  115

  § 4 Ringsel

   Personer som har tillatelse til å delta i jakt på kystsel i henhold til forskrift 22.desember 2009 nr. 1745 om regulering av sel på norskekysten § 5, kan drive fri jakt på ringsel i Nordland fylke og Troms og Finnmark fylke.

   § 5 Grønlandssel

  Personer som har tillatelse til å delta i jakt på kystsel i henhold til forskrift 22. desember 2009 nr. 1745 om regulering av sel på norskekysten § 5, kan drive fri jakt på grønlandssel langs norskekysten.

  § 6 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer forskriften straffes i henhold til havressurslova § 61. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 7 Ikrafttredelse

  Forskriften trer i kraft 1. januar 2020 og gjelder til og med 31. desember 2020.

  ----

  HY/EW