J-224-2011: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål

Erstatter: J-215-2011

Erstattet av: J-31-2012

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 22.11.2011

Forskrift om endring av forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektøren har den 21. november 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltningen av viltlevande marine ressurser § 16 og forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 fastsatt følgende forskrift:

  I

  I Fiskeridirektørens forskrift av 29. juni 2011 om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål gjøres følgende endring:

  § 4 oppheves.

  Gjeldende §§ 5 og 6 blir nye §§ 4 og 5.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.


  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål.

  Fiskeridirektøren har den 29. juni 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltningen av viltlevande marine ressurser § 16 og forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 fastsatt følgende forskrift:

  § 1

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område i Kvænangen i Troms, innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 59,5 minutter, Øst 21 grader 30,0 minutter,
  2. Nord 70 grader 05,7 minutter, Øst 21 grader 28,5 minutter,
  3. Nord 70 grader 04,5 minutter, Øst 21 grader 37,5 minutter,
  4. Nord 69 grader 56,7 minutter, Øst 21 grader 41,5 minutter, og
  herfra videre til posisjon 1.

  § 2

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Vengsøyfjorden i Troms, innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 47,5 minutter, Øst 18 grader 20 minutter,
  2. Nord 69 grader 49,0 minutter, Øst 18 grader 20 minutter,
  3. Nord 69 grader 49,4 minutter, Øst 18 grader 40 minutter,
  4. Nord 69 grader 48,4 minutter, Øst 18 grader 42 minutter,
  herfra videre til posisjon 1.

  § 3

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område i Kvalsundet i Troms, innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 53,0 minutter, Øst 18 grader 42,5 minutter,
  2. Nord 69 grader 55,0 minutter, Øst 18 grader 30,0 minutter,
  3. Nord 69 grader 58,0 minutter, Øst 18 grader 30,0 minutter,
  4. Nord 69 grader 55,0 minutter, Øst 18 grader 42,5 minutter,
  herfra videre til posisjon 1.

  § 4

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på indre Lyngenfjorden i Troms, innenfor et område sør for en rett linje mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 45,8 minutter. Øst 20 grader 18,5 minutter
  2. Nord 69 grader 45,8 minutter. Øst 20 grader 27,6 minutter

  § 5

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  HJ/EW