J-222-2006: (Utgått) Forskrift om nye omregningsfaktorer for produkter av torsk og hyse.

Erstattet av: J-97-2009

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 15.12.2006

Forskrift om nye omregningsfaktorer for produkter av torsk og hyse.

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektøren har den 15. desember 2006 med hjemmel i § 3 i forskrift av 7. november 1994 om omregningsfaktorer fra produktvekt til rund vekt, jf. §§ 4, 5 og 9 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. og § 4 lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone, jf. § 13 i forskrift om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og § 3 i forskrift om fiskevernsonen ved Svalbard, og forskrift om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1 fastsatt nye omregningsfaktorer for følgende produkter til levende/rund vekt:

  § 1 Omregningsfaktor

  1.

  Torsk, filet uten buklapp med skinn uten bein:

  3,45(*)

  2.

  Torsk, filet uten buklapp uten skinn uten bein:

  3,80(*)

  3.

  Hyse, filet uten buklapp med skinn uten bein:

  3,30(*)

  4.

  Hyse, filet uten buklapp uten skinn uten bein:

  3,70(*)

  Faktorene merket med * er etablert med administrativ status. Det vil si at de er fastsatt med basis i et foreløpig beslutningsgrunnlag, og vil gjelde inntil et komplett datagrunnlag foreligger.

  § 2 Beskrivelse av produkt

  Ved beregning av kvantum levende vekt ved kvoteavregning og kontroll av de beskrevne produkter, skal omregningsfaktorer angitt i forskriftens vedlegg benyttes (jfr. vedlegg datert 15. desember 2006 versjon I).

  § 3 Straff

  Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til § 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. og i lov av 17. desember 1976 om Norges økonomiske sone og § 4 i lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard.

  § 4 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2007.

  TM/EW

  omregningsfaktorer (78,84 kB)