J-220-2007: (Utgått) Forskrift om oppheving av forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard.

Erstatter: J-214-2007

Erstattet av: J-77-2008

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 14.11.2007

Forskrift om oppheving av forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard.

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektøren har den 14. november 2007 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon av 1. september 1999, bestemt:

  I

  Fiskeridirektørens forskrift av 27. april 2007 om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad – stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard, oppheves.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  HJ/EW