J-219-2010: (Utgått) Forskrift om oppheving av forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard

Erstatter: J-184-2010

Erstattet av: J-156-2014

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 28.10.2010

Forskrift om oppheving av forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard

Innholdsfortegnelse:

    Fiskeridirektøren har den 27. oktober 2010 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon av 1. september 1999, bestemt:

    I

    Fiskeridirektørens forskrift av 3. september 2010 om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad – stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard oppheves.

    II

    Denne forskrift trer i kraft straks.