J-218-2009: (Utgått) Forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard.

Erstatter: J-189-2009

Erstattet av: J-224-2009

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 13.11.2009

Forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard.

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektøren har den 12. november 2009 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon av 1. september 1999, bestemt:

  § 1

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område vest for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:
  1. Nord 74 grader 01 minutter. Øst 18 grader 42 minutter.,
  2. Nord 73 grader 57 minutter. Øst 16 grader 50 minutter.
  3. Nord 74 grader 08 minutter. Øst 16 grader 23 minutter.
  4. Nord 74 grader 38 minutter. Øst 16 grader 32 minutter.
  5. Nord 74 grader 38 minutter. Øst 17 grader 40,5 minutter.
   videre langs 20 nautiske mils forbudsonen rundt Bjørnøya til posisjon 1.

  § 2

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  HJ/EW