J-212-2007: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard.

Erstatter: J-211-2007

Erstattet av: J-214-2007

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 25.10.2007

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard.

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektøren har den 25. oktober 2007 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon av 1. september 1999, bestemt:

  I

  I Fiskeridirektørens forskrift av 27. april 2007 om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad – stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard, gjøres følgende endring:

  § 2 oppheves.

  Gjeldende §§ 3 og 4 blir nye §§ 2 og 3.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard.

  Fiskeridirektøren har den 27. april 2007 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon av 1. september 1999, fastsatt følgende forskrift:

  § 1

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område på Isfjordbanken, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1.  Nord 77 grader 35 minutter.  Øst 11 grader 51 minutter.
  2.  Nord 78 grader 00 minutter.  Øst 09 grader 40 minutter.
  3.  Nord 78 grader 06 minutter.  Øst 10 grader 10 minutter.
  4.  Nord 77 grader 42 minutter.  Øst 12 grader 26 minutter.
  herfra til posisjon 1.

  § 2

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område vest for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1.  Nord 73grader 54,3   minutter.  Øst 18 grader 05    minutter.
  2.  Nord 74 grader 08     minutter.  Øst 17 grader 36    minutter.
  3.  Nord 74 grader 11,5  minutter.  Øst 17 grader 56,8 minutter.
  videre langs  20 nautiske mils forbudsonen rundt Bjørnøya til yttergrensen av NØS og langs denne til posisjon 1.

  § 3

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  HJ/EW