J-212-2005: (Utgått) Forskrift om regulering av linefiske etter torsk og hyse - stenging av områder i Norges økonomske sone nord for 62°n.

Erstattet av: J-214-2005

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 25.10.2005

Forskrift om regulering av linefiske etter torsk og hyse - stenging av områder i Norges økonomske sone nord for 62°n.

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektøren har den 25. oktober 2005, i medhold av i Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47, bestemt:

  § 1

  Det er forbudt å fiske etter torsk og hyse med line på Nordkappbanken, innenfor Norgesøkonomske sone, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1.       Nord 71 grader 50       minutter. Øst 24 grader 10   minutter.

  2.       Nord 72 grader 30       minutter. Øst 24 grader 10   minutter.

  3.       Nord 72 grader 25       minutter. Øst 27 grader 00  minutter.

  4.       Nord 71 grader 58       minutter. Øst 27 grader 00   minutter.

  herfra til posisjon 1.

  § 2

  Denne forskrift trer i kraft straks.