J-21-2012: Forskrift om endring av forskrift om rapportering (posisjon, fangst og aktivitet) og kontroll m.v. ved fiske og fangst i Svalbards territorialfarvann