J-209-2013: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

Erstatter: J-206-2013

Erstattet av: J-7-2014

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 09.11.2013

Forskrift om endring av forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektoratet har den 8. november 2013 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltningen av viltlevande marine ressurser § 16 og forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 fastsatt følgende forskrift:

   

  I

  I Fiskeridirektoratets forskrift av 29. juni 2011 om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål gjøres følgende endring:

   

  § 7 (ny) skal lyde:

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område i Astafjorden i Troms, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 68 grader 42,5 minutter. Øst 16 grader 56,0 minutter.
  2. Nord 68 grader 44,0 minutter. Øst 16 grader 56,0 minutter.
  3. Nord 68 grader 45,5 minutter. Øst 17 grader 14,0 minutter.
  4. Nord 68 grader 44,0 minutter. Øst 17 grader 14,0 minutter.
  5. Nord 68 grader 42,0 minutter. Øst 17 grader 05,0 minutter.
  herfra videre til posisjon 1.

  Gjeldende § 7 blir ny § 8.

   

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål.

  Fiskeridirektøren har den 29. juni 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltningen av viltlevande marine ressurser § 16 og forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 fastsatt følgende forskrift: 

  § 1

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område i Kvalsundet i Troms, innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 53,0 minutter, Øst 18 grader 42,5 minutter,
  2. Nord 69 grader 55,0 minutter, Øst 18 grader 30,0 minutter,
  3. Nord 69 grader 58,0 minutter, Øst 18 grader 30,0 minutter,
  4. Nord 69 grader 55,0 minutter, Øst 18 grader 42,5 minutter,
  herfra videre til posisjon 1.

  § 2

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Lyngenfjorden ogFugløyfjorden i Troms, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 58,6 minutter. Øst 20 grader 17,0 minutter.
  2. Nord 70 grader 00,0 minutter. Øst 20 grader 02,0 minutter.
  3. Nord 70 grader 08,0 minutter. Øst 20 grader 12,0 minutter.
  4. Nord 70 grader 08,0 minutter. Øst 20 grader 19,0 minutter.
  5. Nord 69 grader 56,0 minutter. Øst 20 grader 39,0 minutter.
  6. Nord 69 grader 31,0 minutter. Øst 20 grader 23,0 minutter.
  7. Nord 69 grader 31,0 minutter. Øst 20 grader 17,0 minutter.
  herfra videre til posisjon 1.

  § 3

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Ullsfjorden i Troms, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 44,5 minutter. Øst 19 grader 41,5 minutter.
  2. Nord 69 grader 58,6 minutter. Øst 20 grader 01,5 minutter.
  3. Nord 69 grader 58,6 minutter. Øst 20 grader 09,0 minutter.
  4. Nord 69 grader 44,5 minutter. Øst 19 grader 50,7 minutter.
  herfra tilbake til posisjon 1.

  § 4

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Kvænangen og Reisafjorden i Troms, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 54,5 minutter. Øst 21 grader 05,0 minutter.
  2. Nord 70 grader 13,0 minutter. Øst 20 grader 50,0 minutter.
  3. Nord 70 grader 13,0 minutter. Øst 21 grader 10,0 minutter.
  4. Nord 69 grader 59,5 minutter. Øst 21 grader 56,0 minutter.
  herfra videre til posisjon 1.

  § 5

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område i Vengsøyfjorden i Troms, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 47,5 minutter. Øst 18 grader 20,0 minutter.
  2. Nord 69 grader 49,0 minutter. Øst 18 grader 20,0 minutter.
  3. Nord 69 grader 49,4 minutter. Øst 18 grader 40,0 minutter.
  4. Nord 69 grader 48,4 minutter. Øst 18 grader 42,0 minutter.
  herfra tilbake til posisjon 1.

  § 6

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område i Sessøyfjorden i Troms, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 43,5 minutter. Øst 18 grader 15,0 minutter.
  2. Nord 69 grader 46,5 minutter. Øst 18 grader 14,0 minutter.
  3. Nord 69 grader 46,5 minutter. Øst 18 grader 17,8 minutter.
  4. Nord 69 grader 43,5 minutter. Øst 18 grader 19,2 minutter.
  herfra tilbake til posisjon 1.

  § 7

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område i Astafjorden i Troms, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 68 grader 42,5 minutter. Øst 16 grader 56,0 minutter.
  2. Nord 68 grader 44,0 minutter. Øst 16 grader 56,0 minutter.
  3. Nord 68 grader 45,5 minutter. Øst 17 grader 14,0 minutter.
  4. Nord 68 grader 44,0 minutter. Øst 17 grader 14,0 minutter.
  5. Nord 68 grader 42,0 minutter. Øst 17 grader 05,0 minutter.
  herfra videre til posisjon 1.

  § 8

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  """""""""""""""""""""""""""""""""