J-208-2018: (Utgått) Forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

Erstatter: J-202-2018

Erstattet av: J-211-2018

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 30.11.2018

Forskrift om endring i forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet den 30. november 2018 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 47.

  I

   I forskrift 29. juni 2011 om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål gjøres følgende endring:

   § 7 (endret) skal lyde:

   Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Landegodefjorden i Nordland avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 67 grader 17,9 minutter. Øst 014 grader 13,7 minutter.
  2. Nord 67 grader 20,3 minutter. Øst 014 grader 14,4 minutter.
  3. Nord 67 grader 19,6 minutter. Øst 014 grader 20,1 minutter.
  4. Nord 67 grader 17,9 minutter. Øst 014 grader 16,9 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

    II

   Forskriften trer i kraft straks.

   Forskriften lyder etter dette:

  ----------------

   Forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

   Fiskeridirektøren har den 29. juni 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltningen av viltlevande marine ressurser § 16 og forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 fastsatt følgende forskrift:

   § 1

   Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Laksefjorden i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 40,0 minutter. Øst 026 grader 39,0 minutter.
  2. Nord 70 grader 52,5 minutter. Øst 026 grader 47,5 minutter.
  3. Nord 70 grader 52,5 minutter. Øst 027 grader 00,0 minutter.
  4. Nord 70 grader 40,0 minutter. Øst 027 grader 04,0 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 2

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Reinfjorden i Troms avgrenset av rett linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 04,0 minutter. Øst 021 grader 28,0 minutter.
  2. Nord 70 grader 05,5 minutter. Øst 021 grader 28,0 minutter.
  3. Nord 70 grader 05,0 minutter. Øst 021 grader 35,0 minutter.
  4. Nord 70 grader 04,0 minutter. Øst 021 grader 35,0 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 3

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Varanger i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 03,5 minutter. Øst 029 grader 06,7 minutter.
  2. Nord 70 grader 06,8 minutter. Øst 029 grader 11,7 minutter.
  3. Nord 70 grader 03,0 minutter. Øst 031 grader 00,0 minutter.
  4. Nord 69 grader 59,0 minutter. Øst 031 grader 00,0 minutter.
  5. Nord 69 grader 59,0 minutter. Øst 030 grader 00,0 minutter.
  6. Nord 69 grader 55,0 minutter. Øst 029 grader 55,0 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

   § 4

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Rossøystraumen i Trøndelag avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 64 grader 47,0 minutter. Øst 011 grader 08,4 minutter.
  2. Nord 64 grader 48,3 minutter. Øst 011 grader 11,3 minutter.
  3. Nord 64 grader 48,3 minutter. Øst 011 grader 12,0 minutter.
  4. Nord 64 grader 47,5 minutter. Øst 011 grader 11,3 minutter.
  5. Nord 64 grader 47,0 minutter. Øst 011 grader 09,5 minutter.
   her fra tilbake til posisjon 1.

   § 5

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Malangen i Troms avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 28,0 minutter. Øst 018 grader 20,6 minutter.
  2. Nord 69 grader 28,0 minutter. Øst 018 grader 28,0 minutter.
  3. Nord 69 grader 23,4 minutter. Øst 018 grader 25,6 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

   § 6

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Meløyfjorden i Nordland avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 66 grader 47,9 minutter. Øst 013 grader 24,7 minutter.
  2. Nord 66 grader 48,5 minutter. Øst 013 grader 24,2 minutter.
  3. Nord 66 grader 49,2 minutter. Øst 013 grader 29,4 minutter.
  4. Nord 66 grader 48,5 minutter. Øst 013 grader 30,0 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 7

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Landegodefjorden i Nordland avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 67 grader 17,9 minutter. Øst 014 grader 13,7 minutter.
  2. Nord 67 grader 20,3 minutter. Øst 014 grader 14,4 minutter.
  3. Nord 67 grader 19,6 minutter. Øst 014 grader 20,1 minutter.
  4. Nord 67 grader 17,9 minutter. Øst 014 grader 16,9 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 8

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Kvænangen i Troms avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 52,0 minutter. Øst 021 grader 48,0 minutter.
  2. Nord 69 grader 55,5 minutter. Øst 021 grader 34,0 minutter.
  3. Nord 70 grader 01,0 minutter. Øst 021 grader 26,0 minutter.
  4. Nord 70 grader 01,0 minutter. Øst 021 grader 32,0 minutter.
  5. Nord 69 grader 58,0 minutter. Øst 021 grader 48,0 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 9

   Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Reisafjorden i Troms avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 57,0 minutter. Øst 021 grader 06,0 minutter.
  2. Nord 70 grader 02,0 minutter. Øst 021 grader 06,0 minutter.
  3. Nord 70 grader 02,0 minutter. Øst 021 grader 11,0 minutter.
  4. Nord 69 grader 57,0 minutter. Øst 021 grader 11,0 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 10

   Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Normannvika og Storfjorden i Troms avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 30,0 minutter. Øst 020 grader 16,0 minutter.
  2. Nord 69 grader 43,0 minutter. Øst 020 grader 24,0 minutter.
  3. Nord 69 grader 43,0 minutter. Øst 020 grader 31,5 minutter.
  4. Nord 69 grader 35,0 minutter. Øst 020 grader 29,0 minutter.
  5. Nord 69 grader 30,0 minutter. Øst 020 grader 20,0 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 11

  Forskriften trer i kraft straks.

  HJ/EW