J-206-2021: (Utgått) Forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

Erstatter: J-205-2021

Erstattet av: J-212-2021

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 12.11.2021

Forskrift om endring i forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 12. november 2021 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 47.

  I

  I forskrift 29. juni 2011 om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål gjøres følgende endringer:

  § 3 oppheves.

  Gjeldende §§ 4-17 blir nye §§ 3-16.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  ------------------------

  Forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

  Fiskeridirektøren har den 29. juni 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltningen av viltlevande marine ressurser § 16 og forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 fastsatt følgende forskrift:

  § 1

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Varanger i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 03,5 minutter. Øst 029 grader 06,7 minutter.
  2. Nord 70 grader 06,8 minutter. Øst 029 grader 11,7 minutter.
  3. Nord 70 grader 04,0 minutter. Øst 030 grader 10,0 minutter.
  4. Nord 69 grader 58,0 minutter. Øst 029 grader 42,0 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 2

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Veidnesfeltet på Laksefjorden i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord  70 grader 42,00 minutter. Øst  026 grader 42,00 minutter.
  2. Nord  70 grader 44,00 minutter. Øst  026 grader 42,00 minutter.
  3. Nord  70 grader 44,00 minutter. Øst  026 grader 47,00 minutter.
  4. Nord  70 grader 42,00 minutter. Øst  026 grader 47,00 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

   

  § 3

  Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Rossøystraumen i Trøndelag avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 64 grader 47,0 minutter. Øst 011 grader 09,3 minutter.
  2. Nord 64 grader 47,4 minutter. Øst 011 grader 08,8 minutter.
  3. Nord 64 grader 48,3 minutter. Øst 011 grader 11,5 minutter.
  4. Nord 64 grader 47,5 minutter. Øst 011 grader 12,3 minutter.       
   herfra videre til posisjon 1.

  § 4

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Ranafjorden i Nordland avgrenset mellom rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. N 66°14,7’ E 013°44,9’ (Høyneset)
  2. N 66°15,4’ E 013°44,0’ (Straumsnes)

  og

  1. N 66°16,2’ E 013°53,8’ (Bustnes)
  2. N 66°13,7’ E 013°51,4’ (Forneset)

   

  § 5

  Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område på ytre Vefsn i Nordland avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 65 grader 55,4 minutter. Øst 012 grader 36,0 minutter.
  2. Nord 65 grader 58,3 minutter. Øst 012 grader 44,3 minutter.
  3. Nord 65 grader 57,4 minutter. Øst 012 grader 48,0 minutter.
  4. Nord 65 grader 54,3 minutter. Øst 012 grader 39,1 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 6

  Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Normannvika og Storfjorden i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 29,6 minutter. Øst 020 grader 15,0 minutter.
  2. Nord 69 grader 44,0 minutter. Øst 020 grader 26,0 minutter.
  3. Nord 69 grader 44,0 minutter. Øst 020 grader 33,0 minutter.
  4. Nord 69 grader 29,6 minutter. Øst 020 grader 23,0 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 7

  Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Grunnspildra og Skorpesundet i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 51,6 minutter.  Øst 021 grader 48,6 minutter.
  2. Nord 69 grader 55,0 minutter.  Øst 021 grader 34,0 minutter.
  3. Nord 70 grader 02,0 minutter.  Øst 021 grader 26,0 minutter.
  4. Nord 70 grader 02,0 minutter.  Øst 021 grader 34,0 minutter.
  5. Nord 69 grader 58,5 minutter.  Øst 021 grader 47,0 minutter.
  6.  Nord 69 grader 51,6 minutter. Øst 021 grader 51,6 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 8 

  Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område på ytre Laksefjorden i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 46,0 minutter. Øst 026 grader 55,0 minutter.
  2. Nord 70 grader 59,0 minutter. Øst 026 grader 48,0 minutter.
  3. Nord 70 grader 59,0 minutter. Øst 026 grader 58,0 minutter.
  4. Nord 70 grader 51,0 minutter. Øst 027 grader 05,0 minutter.
  5. Nord 70 grader 46,0 minutter. Øst 027 grader 02,2 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 9 

  Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Haukøya og Runningen på Kvænangen i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 01,5 minutter. Øst 021 grader 20,0 minutter.
  2. Nord 70 grader 05,5 minutter. Øst 021 grader 12,5 minutter.
  3. Nord 70 grader 06,0 minutter. Øst 021 grader 28,0 minutter.
  4. Nord 70 grader 04,0 minutter. Øst 021 grader 28,0 minutter
   videre til posisjon 1.

  § 10 

  Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Reisafjorden og Oksfjorden i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 54,0 minutter. Øst 021 grader 04,0 minutter.
  2. Nord 70 grader 00,0 minutter. Øst 021 grader 04,0 minutter.
  3. Nord 70 grader 02,0 minutter. Øst 021 grader 07,5 minutter.
  4. Nord 70 grader 02,0 minutter. Øst 021 grader 09,0 minutter.
  5. Nord 69 grader 57,0 minutter. Øst 021 grader 11,5 minutter.
  6. Nord 69 grader 55,0 minutter. Øst 021 grader 11,5 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 11 

  Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Reinfjorden i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 04,0 minutter. Øst 021 grader 28,0 minutter.
  2. Nord 70 grader 05,5 minutter. Øst 021 grader 28,0 minutter.
  3. Nord 70 grader 05,0 minutter. Øst 021 grader 35,0 minutter.
  4. Nord 70 grader 04,0 minutter. Øst 021 grader 35,0 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

   

   

  § 12

  Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Ullsfjorden i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 50,0 minutter. Øst 019 grader 50,0 minutter.
  2. Nord 70 grader 03,0 minutter. Øst 020 grader 06,5 minutter.
  3. Nord 70 grader 03,0 minutter. Øst 020 grader 10,5 minutter.
  4. Nord 70 grader 00,0 minutter. Øst 020 grader 12,0 minutter.
  5. Nord 69 grader 50,0 minutter. Øst 019 grader 58,0 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 13 

  Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Vengsøyfjorden i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 47,5 minutter. Øst 018 grader 19,0 minutter.
  2. Nord 69 grader 49,0 minutter. Øst 018 grader 19,0 minutter.
  3. Nord 69 grader 49,5 minutter. Øst 018 grader 39,5 minutter.
  4. Nord 69 grader 48,0 minutter. Øst 018 grader 43,0 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 14 

  Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område ved Kjøtta i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 68 grader 50,0 minutter. Øst 016 grader 48,0 minutter.
  2. Nord 68 grader 55,0 minutter. Øst 016 grader 45,0 minutter.
  3. Nord 68 grader 55,0 minutter. Øst 016 grader 50,0 minutter.
  4. Nord 68 grader 51,5 minutter. Øst 016 grader 55,0 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 15

  Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område ved Storholmen i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 68 grader 41,0 minutter. Øst 016 grader 42,5 minutter.
  2. Nord 68 grader 44,5 minutter. Øst 016 grader 42,5 minutter.
  3. Nord 68 grader 44,5 minutter. Øst 016 grader 46,5 minutter.
  4. Nord 68 grader 41,0 minutter. Øst 016 grader 46,5 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 16               

  Forskriften trer i kraft straks.

  -----------

  HJ/EW