J-200-2013: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål.

Erstatter: J-199-2013

Erstattet av: J-201-2013

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 19.10.2013

Forskrift om endring av forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål.

Innholdsfortegnelse:

  I tillegg til ny § 3, inneholder denne J-meldingen også oppretting av feil i § 2.

  Fiskeridirektoratet har den 18. oktober 2013 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltningen av viltlevande marine ressurser § 16 og forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 fastsatt følgende forskrift:

  I

  I Fiskeridirektoratets forskrift av 29. juni 2011 om stenging av områder nord for 62° for fiske etter reker med trål gjøres følgende endring:

  § 3 (ny) skal lyde:

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Ullsfjorden i Troms, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 44,5 minutter. Øst 19 grader 41,5 minutter.
  2. Nord 69 grader 58,6 minutter. Øst 20 grader 01,5 minutter.
  3. Nord 69 grader 58,6 minutter. Øst 20 grader 09,0 minutter.
  4. Nord 69 grader 44,5 minutter. Øst 19 grader 50,7 minutter.
  herfra tilbake til posisjon 1.

  Gjeldende § 3 blir ny § 4.

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål.

  Fiskeridirektøren har den 29. juni 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltningen av viltlevande marine ressurser § 16 og forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 fastsatt følgende forskrift:

  § 1

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område i Kvalsundet i Troms, innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 53,0 minutter, Øst 18 grader 42,5 minutter,
  2. Nord 69 grader 55,0 minutter, Øst 18 grader 30,0 minutter,
  3. Nord 69 grader 58,0 minutter, Øst 18 grader 30,0 minutter,
  4. Nord 69 grader 55,0 minutter, Øst 18 grader 42,5 minutter,
  herfra videre til posisjon 1.

  § 2

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Lyngenfjorden i Troms, sør for en linje mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 58,6 minutter. Øst 20 grader 15,7 minutter.
  2. Nord 70 grader 01,0 minutter. Øst 20 grader 15,7 minutter.
  3. Nord 69 grader 59,0 minutter. Øst 20 grader 28,0 minutter.
  4. Nord 69 grader 53,5 minutter. Øst 20 grader 33,0 minutter.

  § 3

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Ullsfjorden i Troms, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 44,5 minutter. Øst 19 grader 41,5 minutter.
  2. Nord 69 grader 58,6 minutter. Øst 20 grader 01,5 minutter.
  3. Nord 69 grader 58,6 minutter. Øst 20 grader 09,0 minutter.
  4. Nord 69 grader 44,5 minutter. Øst 19 grader 50,7 minutter.
  herfra tilbake til posisjon 1.

  § 4

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  HJ/EW