J-20-2006: Forskrift 28. desember 2005 nr. 1731 om endring av forskrift 28. august 2003 nr. 1110 om tildeling og drift ved havbeiteverksemd