J-197-2010: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål.

Erstatter: J-194-2010

Erstattet av: J-204-2010

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 15.09.2010

Forskrift om endring av forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål.

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektøren har den 14. september 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltningen av viltlevande marine ressurser § 16 og forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 fastsatt følgende forskrift:

  I

  I Fiskeridirektørens forskrift av 10. september 2010 om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål, gjøres følgende endring:

  § 1 (endret) skal lyde:

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område i Lyngenfjorden i Troms avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 58,6 minutter. Øst 20 grader 17,1 minutter.
  2. Nord 70 grader 05,9 minutter. Øst 20 grader 07,4 minutter.
  3. Nord 70 grader 08,6 minutter. Øst 20 grader 22,4 minutter.
  4. Nord 70 grader 04,3 minutter. Øst 20 grader 22,3 minutter.
  5. Nord 69 grader 59,2 minutter. Øst 20 grader 37,0 minutter.
  6. Nord 69 grader 45,7 minutter. Øst 20 grader 27,6 minutter.
  7. Nord 69 grader 45,7 minutter. Øst 20 grader 18,2 minutter.
  herfra videre langs land til posisjon 1.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål.

  Fiskeridirektøren har den 10. september 2010 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltningen av viltlevande marine ressurser § 16 og forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 fastsatt følgende forskrift:

  § 1

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område i Lyngenfjorden i Troms avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 58,6 minutter. Øst 20 grader 17,1 minutter.
  2. Nord 70 grader 05,9 minutter. Øst 20 grader 07,4 minutter.
  3. Nord 70 grader 08,6 minutter. Øst 20 grader 22,4 minutter.
  4. Nord 70 grader 04,3 minutter. Øst 20 grader 22,3 minutter.
  5. Nord 69 grader 59,2 minutter. Øst 20 grader 37,0 minutter.
  6. Nord 69 grader 45,7 minutter. Øst 20 grader 27,6 minutter.
  7. Nord 69 grader 45,7 minutter. Øst 20 grader 18,2 minutter.
  herfra videre langs land til posisjon 1.

  § 2

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  HJ/EW