J-197-2007: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard.

Erstatter: J-189-2007

Erstattet av: J-211-2007

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 19.09.2007

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard.

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektøren har den 19. september  2007 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon av 1. september 1999, bestemt:

  I

  I Fiskeridirektørens forskrift av 27. april 2007 om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad – stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard, gjøres følgende endring:

  § 4 (ny) skal lyde:

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område vest for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 73grader 54,3   minutter. Øst 18 grader 05    minutter.
  2. Nord 74 grader 08     minutter. Øst 17 grader 36    minutter.
  3. Nord 74 grader 11,5  minutter. Øst 17 grader 56,8 minutter.
  videre langs  20 nautiske mils forbudsonen rundt Bjørnøya til yttergrensen av NØS og langs denne til posisjon 1.

  Gjeldende § 4 blir ny § 5.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard.

  Fiskeridirektøren har den 27. april 2007 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon av 1. september 1999, fastsatt følgende forskrift:

  § 1

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område ved Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 74 grader 50,5 minutter. Øst 19 grader 00    minutter.
  2. Nord 75 grader 00    minutter. Øst 17 grader 00    minutter.
  3. Nord 75 grader 45    minutter. Øst 17 grader 00    minutter.
  4. Nord 76 grader 32    minutter. Øst 24 grader 32    minutter.
  5. Nord 76 grader 00    minutter. Øst 24 grader 25    minutter.
  6. Nord 74 grader 14    minutter. Øst 20 grader 19,3 minutter.
  videre langs  20 mils forbudssone rundt Bjørnøya til posisjon 1.

  § 2

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område på Isfjordbanken, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 77 grader 35 minutter.Øst 11 grader 51 minutter.
  2. Nord 78 grader 00 minutter.Øst 09 grader 40 minutter.
  3. Nord 78 grader 06 minutter.Øst 10 grader 10 minutter.
  4. Nord 77 grader 42 minutter.Øst 12 grader 26 minutter.
  herfra til posisjon 1.

  § 3

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område i Hopendjupet, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 77 grader 20  minutter. Øst 29 grader 10 minutter.
  2. Nord 77 grader 26  minutter. Øst 25 grader 45 minutter.
  3. Nord 77 grader 36  minutter. Øst 26 grader 15 minutter.
  4. Nord 77 grader 50  minutter. Øst 29 grader 00 minutter.
  herfra til posisjon 1.

  § 4

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område vest for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1.  Nord 73grader 54,3   minutter. Øst 18 grader 05   minutter.
  2.  Nord 74 grader 08     minutter. Øst 17 grader 36   minutter.
  3.  Nord 74 grader 11,5  minutter. Øst 17 grader 56,8 minutter.
  videre langs  20 nautiske mils forbudsonen rundt Bjørnøya til yttergrensen av NØS og langs denne til posisjon 1.

  § 5

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  HJ/EW