J-195-2021: Forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

Tilbake til gjeldende J-melding