J-195-2016: (Utgått) Forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

Erstatter: J-194-2016

Erstattet av: J-203-2016

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 14.10.2016

Forskrift om endring i forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet den 14. oktober 2016 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 47.

  I

  I forskrift 29. juni 2011 om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål gjøres følgende endring:

  § 3 oppheves.

  Gjeldende §§ 4 og 5 blir nye §§ 3 og 4.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  ””””””””””””””””””””””””””

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

  Fiskeridirektøren har den 29. juni 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltningen av viltlevande marine ressurser § 16 og forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 fastsatt følgende forskrift:

  § 1

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i Vefsnfjorden i Nordland avgrenset av rette linjer innenfor følgende posisjoner:

  1. Nord 65 grader 58,5 minutter  Øst 12 grader 50,5 minutter
  2. Nord 65 grader 59,0 minutter  Øst 12 grader 51,5 minutter
  3. Nord 65 grader 59,2minutter   Øst 12 grader 54,3 minutter

  § 2

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Laksefjorden i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 53,0 minutter. Øst 26 grader 53,0 minutter.
  2. Nord 71 grader 00,0 minutter. Øst 26 grader 53,0 minutter.
  3. Nord 71 grader 00,0 minutter. Øst 26 grader 59,0 minutter.
  4. Nord 70 grader 53,0 minutter. Øst 26 grader 59,0 minutter.
   herfra tilbake til posisjon 1.

  § 3

   Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Lyngen i Troms avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 31.0   minutter.  Øst 020 grader 15,0  minutter.
  2. Nord 69 grader 43,0   minutter.  Øst 020 grader 26,0  minutter.
  3. Nord 69 grader 43,0   minutter.  Øst 020 grader 31,0  minutter. 
  4. Nord 69 grader 38,0   minutter.  Øst 020 grader 27,0  minutter.
  5. Nord 69 grader 36,0   minutter.  Øst 020 grader 29,0  minutter.
  6. Nord 69 grader 35,5   minutter.  Øst 020 grader 23,6  minutter. 
  7. Nord 69 grader 31,0   minutter.  Øst 020 grader 21,0  minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

   § 4

   Forskriften trer i kraft straks.

  HJ/MKB