J-195-2014: (Utgått) Forskrift om oppheving av forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard

Erstatter: J-183-2014

Erstattet av: J-133-2016

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 16.09.2014

Forskrift om oppheving av forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektøren har den 15. september 2014 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon av 1. september 1999, bestemt:

  I

  Fiskeridirektørens forskrift av 25. juni 2014 om om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard oppheves.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  HJ/EW