J-195-2012: Forskrift om regulering av fisket etter uer i Svalbards territorialfarvann og indre farvann