J-195-2004: (Utgått) Forskrift om endring i forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål.

Erstatter: J-194-2004

Erstattet av: J-37-2005

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 22.11.2004

Forskrift om endring i forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål.

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektøren har den 22. november 2004 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4 og forskrift av 7. mai 1985 nr. 992 om tiltak for bevaring av ungfisk § 2, bestemt:

  I

  I forskrift av 4. mai 2001 om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål, gjøres følgende endring:

  § 3 (ny) skal lyde:

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område i Barentshavet og Gråsonen avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 71 grader 14,5 minutter. Øst 26 grader 00 minutter.
  2. Nord 72 grader 05 minutter.Øst 26 grader 00 minutter.
  3. Nord 72 grader 05 minutter.Øst 30 grader 00 minutter.
  4. Nord 74 grader 26 minutter.Øst 29 grader 00 minutter.
  herfra langs yttergrensen av Norges økonomiske sone til
  5. Nord 73 grader 22,7 minutter. Øst 36 grader 30 minutter.
  6. Nord 70 grader 50 minutter.Øst 36 grader 30 minutter
  7. Nord 70 grader 40 minutter. Øst 32 grader 04,6 minutter.
  herfra langs øst 32 grader 04,6 minutter til grensen mot Russland og videre
  langs grensen mot Russland til
  8. Nord 70 grader 08,5 minutter.Øst 31 grader 35 minutter.
  9. Nord 70 grader 14,2 minutter. Øst 31 grader 14,3 minutter.
  videre langs 4. nautiske mils grense til posisjon 1.

  Nåværende § 3 blir ny § 4.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  FORSKRIFT OM STENGING AV OMRÅDER I BARENTSHAVET, PÅ KYSTEN OG I FJORDENE AV FINNMARK, TROMS OG NORDLAND FOR FISKE ETTER REKER MED TRÅL.

  Fiskeridirektøren har den 4. mai 2001 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4 og forskrift av 7. mai 1985 nr. 992 om tiltak for bevaring av ungfisk § 2, fastsatt følgende forskrift:

  § 1

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i Vengsøyfjorden og Sessøyfjorden avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 42 minutter. Øst 18 grader 13 minutter.
  2. Nord 69 grader 50 minutter. Øst 18 grader 14 minutter.
  3. Nord 69 grader 50 minutter. Øst 18 grader 40 minutter.
  4. Nord 69 grader 48 minutter. Øst 18 grader 45 minutter.
  herfra til posisjon 1.

  § 2

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område i Ullsfjorden avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 45 minutter.Øst 19 grader 40 minutter.
  2. Nord 69 grader 58 minutter.Øst 19 grader 52 minutter.
  3. Nord 70 grader 09,8 minutter. Øst 20 grader 11,5 minutter.
  4. Nord 69 grader 58,5 minutter.Øst 20 grader 16 minutter.
  5. Nord 69 grader 45 minutter.Øst 19 grader 50 minutter.

  § 3

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område i Barentshavet og Gråsonen avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 71 grader 14,5 minutter. Øst 26 grader 00 minutter.
  2. Nord 72 grader 05 minutter.Øst 26 grader 00 minutter.
  3. Nord 72 grader 05 minutter.Øst 30 grader 00 minutter.
  4. Nord 74 grader 26 minutter.Øst 29 grader 00 minutter.
  herfra langs yttergrensen av Norges økonomiske sone til
  5. Nord 73 grader 22,7 minutter. Øst 36 grader 30 minutter.
  6. Nord 70 grader 50 minutter.Øst 36 grader 30 minutter
  7. Nord 70 grader 40 minutter. Øst 32 grader 04,6 minutter.
  herfra langs øst 32 grader 04,6 minutter til grensen mot Russland og videre langs grensen mot Russland til
  8. Nord 70 grader 08,5 minutter. Øst 31 grader 35 minutter.
  9. Nord 70 grader 14,2 minutter. Øst 31 grader 14,3 minutter.
  videre langs 4. nautiske mils grense til posisjon 1.

  § 4

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  EHB/EW