J-194-2019: (Utgått) Forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad – stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard

Erstatter: J-168-2019

Erstattet av: J-196-2019

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 13.11.2019

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad – stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 13. november 2019 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og delegeringsvedtak nr. 1001.

  I

  I Fiskerdirektoratets forskrift 9. august 2017 om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad – stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard, gjøres følgende endringer:

  § 2 oppheves.

  Ny § 2 skal lyde:

   Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område på Kveithola, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 74 grader 32,0 minutter. Øst 017 grader 32,0 minutter.
  2. Nord 74 grader 21,0 minutter. Øst 016 grader 18,0 minutter.
  3. Nord 74 grader 46,0 minutter. Øst 016 grader 05,0 minutter.
  4. Nord 74 grader 57,0 minutter. Øst 018 grader 11,0 minutter.
  5. Nord 74 grader 50,5 minutter. Øst 018 grader 55,0 minutter.
   herfra langs 20 nautiske mils sonen rundt Bjørnøya tilbake til posisjon 1.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  -------------

  Forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad – stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard      

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 9. august 2017 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon 1. september 1999.

  § 1

   Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område på Norskebanken, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 80 grader 03,0 minutter. Øst 012 grader 30,0 minutter.
  2. Nord 80 grader 30,0 minutter. Øst 012 grader 30,0 minutter.
  3. Nord 80 grader 40,0 minutter. Øst 015 grader 40,0 minutter.
  4. Nord 80 grader 15,0 minutter. Øst 015 grader 40,0 minutter.
   herfra tilbake til posisjon 1.

  § 2

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område på Kveithola, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 74 grader 32,0 minutter. Øst 017 grader 32,0 minutter.
  2. Nord 74 grader 21,0 minutter. Øst 016 grader 18,0 minutter.
  3. Nord 74 grader 46,0 minutter. Øst 016 grader 05,0 minutter.
  4. Nord 74 grader 57,0 minutter. Øst 018 grader 11,0 minutter.
  5. Nord 74 grader 50,5 minutter. Øst 018 grader 55,0 minutter.
   herfra langs 20 nautiske mils sonen rundt Bjørnøya tilbake til posisjon 1.

   § 3

  Forskriften trer i kraft straks.

  -----------

  HJ/BJ