J-194-2018: (Utgått) Forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad – stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard

Erstatter: J-175-2018

Erstattet av: J-196-2018

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 13.11.2018

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad – stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 13. november 2018 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og delegeringsvedtak nr. 1001.

   I

  I Fiskerdirektoratets forskrift 9. august 2017 om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad – stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard, gjøres følgende endring:

  § 2 oppheves.

  Gjeldende §§ 3 og 4 blir nye §§ 2 og 3.

    II

   Forskriften trer i kraft straks.

   Forskriften lyder etter dette:

   ----------------

  Forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad – stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard      

   Fastsatt av Fiskeridirektoratet 9. august 2017 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon 1. september 1999.

  § 1 

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område på Storfjordbanken, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 76 grader 52,0   minutter.  Øst 024 grader 32,0  minutter.
  2. Nord 77 grader 00,0   minutter.  Øst 024 grader 27,0  minutter.
  3. Nord 77 grader 00,0   minutter.  Øst 025 grader 00,0  minutter. 
  4. Nord 76 grader 52,0   minutter.  Øst 025 grader 00,0  minutter.
   herfra tilbake til posisjon 1.

  § 2

   Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område på Norskebanken, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 80 grader 03,0 minutter. Øst 012 grader 30,0 minutter.
  2. Nord 80 grader 30,0 minutter. Øst 012 grader 30,0 minutter.
  3. Nord 80 grader 40,0 minutter. Øst 015 grader 40,0 minutter.
  4. Nord 80 grader 15,0 minutter. Øst 015 grader 40,0 minutter.
   herfra tilbake til posisjon 1.

  § 3

   Forskriften trer i kraft straks.

  HJ/EW