J-194-2004: (Utgått) Forskrift om endring i forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål.

Erstatter: J-193-2004

Erstattet av: J-195-2004

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 19.11.2004

Forskrift om endring i forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål.

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektøren har den 18. november 2004 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4 og forskrift av 7. mai 1985 nr. 992 om tiltak for bevaring av ungfisk § 2, bestemt:

  I

  I forskrift av 4. mai 2001 om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål, gjøres følgende endring:

  § 2 (ny) skal lyde:

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område i Ullsfjorden avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord  69  grader  45    minutter.    Øst  19  grader  40  minutter.
  2. Nord  69  grader  58    minutter.    Øst  19  grader  52  minutter.
  3. Nord  70  grader  09,8 minutter.    Øst  20  grader  11,5 minutter.
  4. Nord  69  grader  58,5 minutter.    Øst  20  grader  16  minutter.
  5. Nord  69  grader  45    minutter.    Øst  19  grader  50  minutter.

  Nåværende § 2 blir ny § 3.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om stenging av områder i Barentshavet, på kysten og i fjordene av Finnmark, Troms og Nordland for fiske etter reker med trål.

  Fiskeridirektøren har den 4. mai 2001 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4 og forskrift av 7. mai 1985 nr. 992 om tiltak for bevaring av ungfisk § 2, fastsatt følgende forskrift:

  § 1

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i Vengsøyfjorden og Sessøyfjorden avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader  42 minutter. Øst 18 grader 13 minutter.
  2. Nord 69 grader  50 minutter. Øst 18 grader 14 minutter.
  3. Nord 69 grader  50 minutter. Øst 18 grader 40 minutter.
  4. Nord 69 grader  48 minutter. Øst 18 grader 45 minutter.
  herfra  til posisjon 1.

  § 2

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område i Ullsfjorden avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord  69 grader  45    minutter. Øst 19 grader 40   minutter.
  2. Nord  69 grader  58    minutter. Øst 19 grader 52   minutter.
  3. Nord  70 grader  09,8 minutter. Øst 20 grader 11,5 minutter.
  4. Nord  69 grader  58,5 minutter. Øst 20 grader 16    minutter.
  5. Nord  69 grader  45    minutter. Øst 19 grader 50    minutter.

  § 3

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  HJ/EW