J-192-2019: (Utgått) Forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

Erstatter: J-188-2019

Erstattet av: J-200-2019

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 12.11.2019

Forskrift om endring i forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet den 12. november 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 47.

   I

  I forskrift 29. juni 2011 om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål gjøres følgende endringer:

  §§ 2 og 8 oppheves.

  Gjeldende §§ 3-7 blir nye §§ 2-6.

  Gjeldende §§ 9-12 blir nye §§ 7-10.

  § 11 (ny) skal lyde:

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på indre Kvænangen i Troms avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 52,0 minutter. Øst 021 grader 48,0 minutter.
  2. Nord 69 grader 55,5 minutter. Øst 021 grader 34,0 minutter.
  3. Nord 70 grader 01,0 minutter. Øst 021 grader 26,0 minutter.
  4. Nord 70 grader 01,0 minutter. Øst 021 grader 32,0 minutter.
  5. Nord 69 grader 58,0 minutter. Øst 021 grader 48,0 minutter. 
   herfra videre til posisjon 1.

   Gjeldende § 13 blir ny § 12.

   II

  Forskriften trer i kraft straks.

   Forskriften lyder etter dette:

  ----------------

   Forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

   Fiskeridirektøren har den 29. juni 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltningen av viltlevande marine ressurser § 16 og forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 fastsatt følgende forskrift:

   § 1

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Varanger i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 03,5 minutter. Øst 029 grader 06,7 minutter.
  2. Nord 70 grader 06,8 minutter. Øst 029 grader 11,7 minutter.
  3. Nord 70 grader 03,0 minutter. Øst 031 grader 00,0 minutter.
  4. Nord 70 grader 00,0 minutter. Øst 031 grader 00,0 minutter.
  5. Nord 69 grader 59,0 minutter. Øst 029 grader 37,5 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

   

  § 2

   Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Arnøyfjorden i Trøndelag avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 64 grader 45,0 minutter. Øst 011 grader 12,1 minutter.
  2. Nord 64 grader 45,5 minutter. Øst 011 grader 12,0 minutter.
  3. Nord 64 grader 45,9 minutter. Øst 011 grader 16,5 minutter.
  4. Nord 64 grader 45,5 minutter. Øst 011 grader 16,5 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

   § 3

   Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Kjella i Nordland avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 65 grader 06,0 minutter. Øst 012 grader 00,8 minutter.
  2. Nord 65 grader 10,7 minutter. Øst 012 grader 03,5 minutter.
  3. Nord 65 grader 11,0 minutter. Øst 012 grader 05,9 minutter.
  4. Nord 65 grader 09,5 minutter. Øst 012 grader 06,9 minutter.
  5. Nord 65 grader 06,0 minutter. Øst 012 grader 02,6 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

   § 4

   Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Lyngværfjorden i Nordland avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 65 grader 15,0 minutter. Øst 012 grader 02,8 minutter.
  2. Nord 65 grader 16,8 minutter. Øst 012 grader 03,9 minutter.
  3. Nord 65 grader 16,8 minutter. Øst 012 grader 04,8 minutter.
  4. Nord 65 grader 15,8 minutter. Øst 012 grader 04,8 minutter.
  5. Nord 65 grader 15,0 minutter. Øst 012 grader 03,7 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

   § 5

   Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Velfjorden i Nordland avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 65 grader 30,5 minutter. Øst 012 grader 25,0 minutter.
  2. Nord 65 grader 31,9 minutter. Øst 012 grader 22,0 minutter.
  3. Nord 65 grader 34,1 minutter. Øst 012 grader 21,0 minutter.
  4. Nord 65 grader 34,3 minutter. Øst 012 grader 22,3 minutter.
  5. Nord 65 grader 32,3 minutter. Øst 012 grader 23,5 minutter.
  6. Nord 65 grader 31,1 minutter. Øst 012 grader 26,5 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

   § 6

   Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Sørfjorden i Nordland avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 66 grader 59,0 minutter. Øst 013 grader 58,7 minutter.
  2. Nord 67 grader 00,8 minutter. Øst 014 grader 00,1 minutter.
  3. Nord 67 grader 01,0 minutter. Øst 014 grader 01,4 minutter.
  4. Nord 66 grader 59,8 minutter. Øst 014 grader 02,0 minutter.
  5. Nord 66 grader 59,0 minutter. Øst 013 grader 59,5 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 7

   Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Veidnesfeltet på Laksefjorden i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord  70 grader 42,00 minutter. Øst  026 grader 42,00 minutter.
  2. Nord  70 grader 44,00 minutter. Øst  026 grader 42,00 minutter.
  3. Nord  70 grader 44,00 minutter. Øst  026 grader 47,00 minutter.
  4. Nord  70 grader 42,00 minutter. Øst  026 grader 47,00 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 8 

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på indre Lyngen i Troms avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 30,0 minutter. Øst 020 grader 16,0 minutter.
  2. Nord 69 grader 43,0 minutter. Øst 020 grader 24,0 minutter.
  3. Nord 69 grader 43,0 minutter. Øst 020 grader 31,5 minutter.
  4. Nord 69 grader 35,0 minutter. Øst 020 grader 29,0 minutter.
  5. Nord 69 grader 30,0 minutter. Øst 020 grader 20,0 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

   § 9

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Reisafjorden i Troms avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 54,0 minutter. Øst 021 grader 04,0 minutter.
  2. Nord 70 grader 02,0 minutter. Øst 021 grader 06,0 minutter.
  3. Nord 70 grader 02,0 minutter. Øst 021 grader 12,0 minutter.
  4. Nord 69 grader 54,0 minutter. Øst 021 grader 11,0 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 10 

   Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på ytre Kvænangen i Troms avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 70 grader 06,0 minutter. Øst 020 grader 58,0 minutter.
  2. Nord 70 grader 12,0 minutter. Øst 020 grader 53,0 minutter.
  3. Nord 70 grader 13,0 minutter. Øst 021 grader 02,0 minutter.
  4. Nord 70 grader 07,0 minutter. Øst 021 grader 07,0 minutter.
   herfra videre til posisjon 1.

  § 11

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på indre Kvænangen i Troms avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 52,0 minutter. Øst 021 grader 48,0 minutter.
  2. Nord 69 grader 55,5 minutter. Øst 021 grader 34,0 minutter.
  3. Nord 70 grader 01,0 minutter. Øst 021 grader 26,0 minutter.
  4. Nord 70 grader 01,0 minutter. Øst 021 grader 32,0 minutter.
  5. Nord 69 grader 58,0 minutter. Øst 021 grader 48,0 minutter. 
   herfra videre til posisjon 1.

  § 12

  Forskriften trer i kraft straks.

  -----------

  HJ/BJ