J-192-2015: Forskrift av 13. mai 1977 nr 2 om utlendningers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn