J-19-2006: Forskrift 28. desember 2005 nr. 1708 om endring av forskrift 21. desember 2001 nr. 1597 om innkreving av gebyrer til statskassen for offentlige oppgaver i forbindelse med oppdretts- og havbeitevirksomhet.