J-189-2009: (Utgått) Forskrift om oppheving av forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard.

Erstatter: J-185-2009

Erstattet av: J-218-2009

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 02.10.2009

Forskrift om oppheving av forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard.

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektøren har den 1. oktober 2009 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon av 1. september 1999, bestemt:

  I

  Fiskeridirektørens forskrift av 15. april 2008 om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad – stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard oppheves.

  II

  Denne forskriften trer i kraft straks.

  HJ/EW