J-186-2015: Forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trå

Tilbake til gjeldende J-melding