J-184-2010: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard.

Erstatter: J-183-2010

Erstattet av: J-219-2010

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 07.09.2010

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard.

Innholdsfortegnelse:

  I Fiskeridirektørens forskrift av 3. september 2010 om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad – stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard, gjøres følgende endring:

  § 1 (endret) skal lyde:

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område på Spitsbergenbanken, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 74 grader 50,2 minutter. Øst 19 grader 10 minutter.
  2. Nord 75 grader 54,0 minutter. Øst 18 grader 38 minutter.
  3. Nord 76 grader 05,0 minutter. Øst 21 grader 25 minutter.
  4. Nord 75 grader 10,0 minutter. Øst 21 grader 25 minutter.
  5. Nord 74 grader 48,3 minutter. Øst 19 grader 38 minutter
  herfra videre lang 20 nautiske mils forbundssone rundt Bjørnøya til posisjon 1.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard.

  Fiskeridirektøren har den 3. september 2010 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon av 1. september 1999, bestemt:

  § 1

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område på Spitsbergenbanken, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 74 grader 50,2 minutter. Øst 19 grader 10 minutter.
  2. Nord 75 grader 54,0 minutter. Øst 18 grader 38 minutter.
  3. Nord 76 grader 05,0 minutter. Øst 21 grader 25 minutter.
  4. Nord 75 grader 10,0 minutter. Øst 21 grader 25 minutter.
  5. Nord 74 grader 48,3 minutter. Øst 19 grader 38 minutter
  herfra videre lang 20 nautiske mils forbundssone rundt Bjørnøya til posisjon 1.

  § 2

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  HJ/EW