J-184-2007: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard.

Erstattet av: J-189-2007

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 31.08.2007

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard.

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektøren har den 31. august 2007 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon av 1. september 1999, bestemt:

  I

  I Fiskeridirektørens forskrift av 27. april 2007 om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad – stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard, gjøres følgende endring:

  § 1 (endret) skal lyde:

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område ved Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:
  1. Nord 74 grader 50,5 minutter. Øst 19 grader 00 minutter.
  2. Nord 75 grader 00 minutter. Øst 17 grader 00 minutter.
  3. Nord 75 grader 45 minutter. Øst 17 grader 00 minutter.
  4. Nord 76 grader 32 minutter. Øst 24 grader 32 minutter.
  5. Nord 76 grader 00 minutter. Øst 24 grader 25 minutter.
  6. Nord 74 grader 14 minutter. Øst 20 grader 19,3 minutter.
   videre langs 20 mils forbudsone rundt Bjørnøya til posisjon 1.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  """"""""""""""""""""""""

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard.

  Fiskeridirektøren har den 27. april 2007 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon av 1. september 1999, fastsatt følgende forskrift:

  § 1

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område ved Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:
  1. Nord 74 grader 50,5 minutter. Øst 19 grader 00 minutter.
  2. Nord 75 grader 00 minutter. Øst 17 grader 00 minutter.
  3. Nord 75 grader 45 minutter. Øst 17 grader 00 minutter.
  4. Nord 76 grader 32 minutter. Øst 24 grader 32 minutter.
  5. Nord 76 grader 00 minutter. Øst 24 grader 25 minutter.
  6. Nord 74 grader 14 minutter. Øst 20 grader 19,3 minutter.
   videre langs 20 mils forbudssone rundt Bjørnøya til posisjon 1.

  § 2

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område på Isfjordbanken, innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:
  1. Nord 77 grader 35 minutter. Øst 11 grader 51 minutter.
  2. Nord 78 grader 00 minutter. Øst 09 grader 40 minutter.
  3. Nord 78 grader 06 minutter. Øst 10 grader 10 minutter.
  4. Nord 77 grader 42 minutter. Øst 12 grader 26 minutter.
   herfra til posisjon 1.

  § 3

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  HMJ/EB