J-183-2017: (Utgått) Forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

Erstatter: J-172-2017

Erstattet av: J-188-2017

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 27.10.2017

Forskrift om endring i forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet den 27. oktober 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 47.

  I

  I forskrift 29. juni 2011 om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål gjøres følgende endring:

  § 2 (ny) skal lyde:

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Ullsfjorden og Lyngenfjorden i Troms avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:
  1.           Nord 69 grader 45 minutter. Øst 019 grader 40 minutter.
  2.           Nord 70 grader 00 minutter. Øst 020 grader 02 minutter.
  3.           Nord 69 grader 58 minutter. Øst 020 grader 35 minutter.
  4.           Nord 69 grader 28 minutter. Øst 020 grader 24 minutter.
  herfra videre til posisjon 1.

  Gjeldende § 2 blir ny § 3.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  ””””””””””””””””””””””””””

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om stenging av områder nord for 62°N for fiske etter reker med trål

  Fiskeridirektøren har den 29. juni 2011 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltningen av viltlevande marine ressurser § 16 og forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47 fastsatt følgende forskrift:

  § 1

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Laksefjorden i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:
  1. Nord 70 grader 45,5   minutter.  Øst 026 grader 55,0  minutter.
  2. Nord 71 grader 00,0   minutter.  Øst 026 grader 53,0  minutter.
  3. Nord 71 grader 00,0   minutter.  Øst 026 grader 59,0  minutter. 
  4. Nord 70 grader 45,8   minutter.  Øst 027 grader 06,0  minutter.
  herfra videre til posisjon 1.

  § 2

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Ullsfjorden og Lyngenfjorden i Troms avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:
  1.           Nord 69 grader 45 minutter. Øst 019 grader 40 minutter.
  2.           Nord 70 grader 00 minutter. Øst 020 grader 02 minutter.
  3.           Nord 69 grader 58 minutter. Øst 020 grader 35 minutter.
  4.           Nord 69 grader 28 minutter. Øst 020 grader 24 minutter.
  herfra videre til posisjon 1.

  § 3

  Forskriften trer i kraft straks.

  ”””””””””””””””””””””””””””””””””

  HJ/MKB