J-183-2014: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard

Erstatter: J-156-2014

Erstattet av: J-195-2014

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 13.08.2014

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektøren har den 12. august 2014 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon av 1. september 1999, bestemt:

  I

  I Fiskeridirektørens forskrift av 25. juni 2014 om om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard, gjøres følgende endring:

  § 1 (endret) skal lyde:

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område nord for Bjørnøya, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:
  1. Nord 74 grader 49,1 minutter. Øst 018 grader 40,0 minutter.
  2. Nord 75 grader 00,0 minutter. Øst 018 grader 40,0 minutter.
  3. Nord 74 grader 55,6 minutter. Øst 020 grader 23,5 minutter.
  4. Nord 74 grader 35,0 minutter. Øst 020 grader 24,5 minutter.
  herfra videre langs 20 nautiske mils forbudtsonen rundt Bjørnøya til posisjon 1.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.
  ”””””””””””””””””””””””””

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av fisket med torsketrål og snurrevad - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard

  Fiskeridirektøren har den 25. juni 2014 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon av 1. september 1999, bestemt:

  § 1

  Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område nord for Bjørnøya, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:
  1. Nord 74 grader 49,1 minutter. Øst 018 grader 40,0 minutter.
  2. Nord 75 grader 00,0 minutter. Øst 018 grader 40,0 minutter.
  3. Nord 74 grader 55,6 minutter. Øst 020 grader 23,5 minutter.
  4. Nord 74 grader 35,0 minutter. Øst 020 grader 24,5 minutter.
  herfra videre langs 20 nautiske mils forbudtsonen rundt Bjørnøya til posisjon 1.

  § 2

  Denne forskrift trer i kraft straks.
  ”””””””””””””””””””””””””””